Tehno-prom d.o.o. Beograd

Zidni hidrant
Orman sa opremom za nadzemni hidrant
Orman sa opremom za podzemni hidrant
Nadzemni hidranti
Podzemni hidrant
Zidna apoteka priručna tip 1 i 2, prva pomoć - komplet
Poštanski sandučići
Vatrogasni aparati - namena, upotreba ...
Vatrogasni aparati - karakteristike
Protivpožarno ćebe
Spojke, mlaznice, ostala armatura...
Univerzalna mlaznica
Kontejneri i kante za smeće
Znaci zabrane
Znaci obaveze
Znaci opasnosti
Znaci informisanja
Ostali znaci
Kolica sa vitlom i gumenim crevom za pranje ulica
Garderobni ormani
Cenovnik

Garderobni ormaniGarderobni ormani

Dimenzije: 630x1850x500
Šifra artikla: 000100653

Cena:

  • Dvodelni 17.000,00 din + PDV (Fco Beograd)
  • Jednodelni 8.950,00 din + PDV (Fco Beograd)

 

  • Dvodelni sa kosim krovom  (HACCP standard) ________ (Fco Beograd)
  • Dvodelni sa kosim krovom i nogicama (HACCP standard) _________ (Fco Beograd)

 

Otpremu za unutrašnjost vršimo koristeći usluge City expressa i drugih kurirskih uslužnih preduzeća.

Tehno-prom d.o.o. Beograd