Tehno-prom d.o.o. Beograd

Zidni hidrant
Orman sa opremom za nadzemni hidrant
Orman sa opremom za podzemni hidrant
Nadzemni hidranti
Podzemni hidrant
Zidna apoteka priručna tip 1 i 2, prva pomoć - komplet
Poštanski sandučići
Vatrogasni aparati - namena, upotreba ...
Vatrogasni aparati - karakteristike
Protivpožarno ćebe
Spojke, mlaznice, ostala armatura...
Univerzalna mlaznica
Kontejneri i kante za smeće
Znaci zabrane
Znaci obaveze
Znaci opasnosti
Znaci informisanja
Ostali znaci
Kolica sa vitlom i gumenim crevom za pranje ulica
Garderobni ormani
Cenovnik

Kolica sa vitlom

Vitlo je namenjeno za pranje i polivanje ulica, trgova, pijaca, fabričkih dvorišta, betonskih baza, benzinskih pumpi, za zalivanje javnih zelenih površina, fudbalskih igrališta, terena za golf i dr.

Uspešno se može koristiti za gašenje požara.

Funkcionalnost i konstrukcija iziskuju samo jednog rukovaoca.

Sastoji se iz vitla na kolicima koja imaju tri točka, gumenog creva po izboru od fi 25 do fi 42 mm, dužine 30 do 60 metara.

Snabdevanje vodom se vrši iz hidranata preko pomoćnog gumenog creva koje se priključuje na obrtni priključak na bočnoj strani kolica.

Kolica poseduju nosač za hidrantski nastavak.

Dodatna oprema:

  • 1 kom mlaznica
  • 2 kom ključ fi 52mm
  • 1 kom ključ za hidrant
  • 1 kom priključno gumeno crevo fi 35mm L-5m sa spojkama

Dimenzije: 800 x 1400 x 900mm

Masa: 70 - 110 kg

 

 

 

Tehno-prom d.o.o. Beograd