Tehno-prom d.o.o. Beograd

Zidni hidrant
Orman sa opremom za nadzemni hidrant
Orman sa opremom za podzemni hidrant
Nadzemni hidranti
Podzemni hidrant
Zidna apoteka priručna tip 1 i 2, prva pomoć - komplet
Poštanski sandučići
Vatrogasni aparati - namena, upotreba ...
Vatrogasni aparati - karakteristike
Protivpožarno ćebe
Spojke, mlaznice, ostala armatura...
Univerzalna mlaznica
Kontejneri i kante za smeće
Znaci zabrane
Znaci obaveze
Znaci opasnosti
Znaci informisanja
Ostali znaci
Kolica sa vitlom i gumenim crevom za pranje ulica
Garderobni ormani
Cenovnik

Kontejneri i kante za smeće

 


Metalni ili plastični kontejneri zapremine 1,1 m3 koriste se za prikupljanje smeća. Svojom konstrukcijom prilagodjeni su za automatsko podizanje i pražnjenje u specijalna komunalna vozila javnih komunalnih preduzeća.


Izradjuju se u dve varijante, sa ravnim ili zaobljenim poklopcem. I jedna i druga varijanta zadovoljavaju tehničke uslove za korišćenje kod najvećeg broja javnih komunalnih preduzeća.Na cca 800 m2 stambene površine nabavlja se jedan kontejner zapremine 1,1 m3.


Za sredine u kojima se koriste peći za loženje na čvrsta goriva ne prepuručuje se postavljanje plastičnih posuda za smeće.


Cene  • metalni 30.500,00 dinara  + PDV
  • plastični sa okruglim poklopcem 24.500.00 dinara + PDV,
  • plastični sa ravnim poklopcem 20.700.00 dinara + PDV,
  • kanta 120 litara sa poklopcem i točkovima 3.500.00 dinara + PDV,
  • kanta 140 litara sa poklopcem i točkovima 3.800.00 dinara + PDV,
  • kanta 240 litara sa poklopcem i točkovima 4.900.00 dinara + PDV.

Tehno-prom d.o.o. Beograd