Tehno-prom d.o.o. Beograd

Zidni hidrant
Orman sa opremom za nadzemni hidrant
Orman sa opremom za podzemni hidrant
Nadzemni hidranti
Podzemni hidrant
Zidna apoteka priručna tip 1 i 2, prva pomoć - komplet
Poštanski sandučići
Vatrogasni aparati - namena, upotreba ...
Vatrogasni aparati - karakteristike
Protivpožarno ćebe
Spojke, mlaznice, ostala armatura...
Univerzalna mlaznica
Kontejneri i kante za smeće
Znaci zabrane
Znaci obaveze
Znaci opasnosti
Znaci informisanja
Ostali znaci
Kolica sa vitlom i gumenim crevom za pranje ulica
Garderobni ormani
Cenovnik

Poštanski sandučići

 


Poštanski sandučići u setovima se koriste u zgradama sa više stambenih jedinica i u skladu su sa novim tehničkim uslovima prema SL.Glasniku RS br.95 od 17.12.2010. Boja siva RAL 7032: •  Jednodelni - PS-1 (103x400x200)
 •  Cena: 1.500,00 dinara bez PDV ili 1.800,00 sa PDV

  •  Dvodelni - PS-2 (185x400x200)
 •  Cena: 2.200,00 dinara bez PDV ili 2.640,00 sa PDV

 


  •  Trodelni - PS-3  (269x400x200)
 •  Cena: 3.300,00 dinara bez PDV ili 3.960,00 dinara sa PDV

 


 


  •  Četvorodelni - PS-4 (352x400x200)
 •  Cena: 4.400,00 dinara bez PDV ili 5.280,00 sa PDV 

 


 


  •  Petodelni - PS-5 (435x400x200)
 •  Cena: 5.500,00 dinara bez PDV ili 6.600,00 sa PDV 

 


  •  Šestodelni - PS-6 (516x400x200)
 •  Cena: 6.600,00 dinara bez PDV ili 7.920,00 sa PDV

 


 


  • Poštansko sanduče HORIZONTALNO  390x155x200 V/Š/D 
 • Cena jednog pregradka: 1.400,00 dinara bez PDV ili 1.680,00 sa PDV

 


 


  • Dvorišno sanduče- dimenzije(mm): 250x400x100
 • Cena: 1.500,00 dinara bez PDV-a ili 1.800,00 sa PDV-om

 

Tehno-prom d.o.o. Beograd