Tehno-prom d.o.o. Beograd

Zidni hidrant
Orman sa opremom za nadzemni hidrant
Orman sa opremom za podzemni hidrant
Nadzemni hidranti
Podzemni hidrant
Zidna apoteka priručna tip 1 i 2, prva pomoć - komplet
Poštanski sandučići
Vatrogasni aparati - namena, upotreba ...
Vatrogasni aparati - karakteristike
Protivpožarno ćebe
Spojke, mlaznice, ostala armatura...
Univerzalna mlaznica
Kontejneri i kante za smeće
Znaci zabrane
Znaci obaveze
Znaci opasnosti
Znaci informisanja
Ostali znaci
Kolica sa vitlom i gumenim crevom za pranje ulica
Garderobni ormani
Cenovnik

Podzemni hidrant DN 80

Podzemni hidrant (slika 1) se ugradjuje na vodovodnu mrežu izvedenu od livenih, čeličnih ili plastičnih cevi. Upotrebljava se za gašenje požara, pranje ulica, polivanje zelenih površina i slično. Prednost mu je što se može ugraditi i na  prometna mesta.

Na donjem delu hidranta ugradjen je ventil za ispust vode koji sprečava zamrzavanje. Hidrant se zatvara ključem - okretanjem vretena u desno, u pravcu kazaljke na satu.

Dodatni delovi

Za ugradnju hidranta u cevovodnu mrežu i njegovu upotrebu potrebni su sledeći delovi koji se isporučuju na poseban zahtev:

 • N 90 ("N" komad) DN 80 DIN 28538 (slika 3 - služi za stabilno postavljanje)
 • Kapa za ulične hidrante DIN 4055 (slika 2)
 • FF komad DN 80 DIN 28514 (slika 4 - služi za korekciju visine ugradnje)
 • Hidrantski nastavak B/2C (slika 5 - služi za izvodjenje vode iz hidranta iznad površine i priključenje vatrogasnih creva)

Tehnički podaci

 • Nazivni prečnik 80 mm
 • Nazivni pritisak 10 bar
 • Ispitni pritisak 16 bar
 • Dubina ugradnje 1 m
 • Masa cca 55 kg

Materijal

 • Sivi liv: kućište, kućište ventila, kandža, poklopac, vodeća matica, glava vretena.
 • Mesing: sedište ventila, sedište kandže, zaptivna navrtka.
 • Nerdjajući čelik: vreteno.
 • Guma: zaptivni delovi.

 

 

Tehno-prom d.o.o. Beograd