Tehno-prom d.o.o. Beograd

Zidni hidrant
Orman sa opremom za nadzemni hidrant
Orman sa opremom za podzemni hidrant
Nadzemni hidranti
Podzemni hidrant
Zidna apoteka priručna tip 1 i 2, prva pomoć - komplet
Poštanski sandučići
Vatrogasni aparati - namena, upotreba ...
Vatrogasni aparati - karakteristike
Protivpožarno ćebe
Spojke, mlaznice, ostala armatura...
Univerzalna mlaznica
Kontejneri i kante za smeće
Znaci zabrane
Znaci obaveze
Znaci opasnosti
Znaci informisanja
Ostali znaci
Kolica sa vitlom i gumenim crevom za pranje ulica
Garderobni ormani
Cenovnik

Univerzalna mlaznica

 

 

Univerzalna mlaznica za gašenje požara fi 52mm izradjena je postupkom brizganja poliamida. Otporna je na udare i koroziju. Odlikuje se malom težinom. Jednostavna je za upotrebu, ne traži nikakvo održavanje. Okretanjem glave mlaznice dobija se pun ili raspršen mlaz ili se u potpunosti zatvara protok vode. Koristi se u svim intervencijama prilikom gašenja požara. Ima široku upotrebu i u hidrantskim ormarićima.

Tehno-prom d.o.o. Beograd