Tehno-prom d.o.o. Beograd

Zidni hidrant
Orman sa opremom za nadzemni hidrant
Orman sa opremom za podzemni hidrant
Nadzemni hidranti
Podzemni hidrant
Zidna apoteka priručna tip 1 i 2, prva pomoć - komplet
Poštanski sandučići
Vatrogasni aparati - namena, upotreba ...
Vatrogasni aparati - karakteristike
Protivpožarno ćebe
Spojke, mlaznice, ostala armatura...
Univerzalna mlaznica
Kontejneri i kante za smeće
Znaci zabrane
Znaci obaveze
Znaci opasnosti
Znaci informisanja
Ostali znaci
Kolica sa vitlom i gumenim crevom za pranje ulica
Garderobni ormani
Cenovnik

Apoteka priručna


prva pomoć - kompletU skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (Službeni glasnik RS broj 101/05 i 91/15), svaka radna organizacija je u obavezi da poseduje komplete sanitetskog materijala za pružanje prve pomoći.

Sadržaj kompleta za prvu pomoć definisan je članom 8. Pravilnika o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni ma radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći ("Službeni glasnik RS" broj 109/2016 od 31.12.2016. godine)koji je stupio na snagu 07.januara 2017.godine.

Zidni ormarić (zidna apoteka) ili prenosiva torba za pružanje prve pomoći moraju se nalaziti u svim radnim prostorijama i prostorima namenjenim za rad na otvorenom.U skladu sa tim nudimo vam sledeće komplete:

- Zidni ormarić za prvu pomoć (zidna apoteka) sa osnovnim sadržajem (cena 5.700 din+pdv)

- Torba za prvu pomoć sa osnovnim sadržajem (cena 5.400 din+PDV)


Broj kompleta prve pomoći koje je potrebno nabaviti prema broju zaposlenih:

- za poslovne lokacije do 20 zaposlenih - 1 komplet za prvu pomoć
- za poslovne lokacije od 20 - 100 zaposlenih - 2 kompleta za prvu pomoć
- dalje, na svakih 100 zaposlenih - još po jedan komplet za prvu pomoć


Osnovni sadržaj za pružanje prve pomoći (za zidni ormarić ili prenosivu torbu): • 5 kom. sterilna kompresa od gaze - pojedinačno pakovanje 10x10cm
 • 5 kom. sterilna gaza 1/4m - pojedinačno pakovanje 80x25cm
 • 5 kom. sterilna gaza 1/2m - pojedinačno pakovanje 80x50cm
 • 5 kom. sterilna gaza 1m - pojedinačno pakovanje 80x100cm
 • 5 kom. kaliko zavoj 10cmx5m
 • 5 kom. kaliko zavoj 8cmx5m
 • 2 kom. lepljivi flaster na koturu 2,5cmx5m
 • 1 kutija lepljivog flastera sa jastučićem
 • 5 kom. trougla marama veličine 100x100x140cm
 • 5 kom. igla sigurnica
 • 1 kom. makaze sa zaobljenim vrhom
 • 5 pari rukavica za jednokratnu upotrebu
 • 2 kom. pamučna vata 100gr.
 • 1 kom. nejodno antiseptičko sredstvo za kožu 100ml
 • 1 kom. specifikacija sadržaja
 • 1 kom. uputsvo za pružanje prve pomoći

Utrošena sredstva i oprema iz zidnog ormarića i prenosive torbe moraju se dopuniti odmah!


__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na osnovu Zakona o vanrednim situacijama (Sl.glasnik RS broj 111/09, 92/11, 93/12) i Uredbe o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća (Sl.glasnik RS broj 03/2011 i 37/2015), nudimo vam sledeća sredstva i opremu:

- Nosila spasilačka sklopiva

- Komplet alata za vanredne situacije: lopata, kramp, sekira, čekić, ćuskija, testera za gvožđe, klešta i ispitivač napona.

- Ormarić za prvu pomoć sa sadržajem u skladu sa članom 2. tačka 1 Uredbe.

- Ormarić za prvu pomoć sa sadržajem u skladu sa članom 4. tačka 2 Uredbe.

Tehno-prom d.o.o. Beograd